Afhængighed som en familie sygdom

I familiesystemer påvirker afhængighed alle.

Afhængighed af rusmidler påvirker ikke kun den person, der lider af sygdommen, men også familien på en sådan måde, at man betegner afhængighed som en “familiesygdom”.

Familiebegrebet dækker over en bred vifte af relationer, herunder især partner, børn og forældre, men også søskende og bedsteforældre.

Familen oplever ofte frygt, vrede, sorg, terror, angst, depression og skam og skyld.

Ofte dækker familien over problemet udadtil og bliver dermed aktiv deltager i misbrugerens destruktive mønster.

Det er vigtigt at påpege, at familien ikke har nogen skyld i, at et familiemedlem har udviklet en afhængighed af rusmidler.

Afhængighed er en sygdom på linie med f.eks. diabetes, kroniske lungesydomme, hjerte kar sygdomme, osv.

Uanset hvor sund eller dysfunktionel familien er fra starten, vil den altid blive påvirket af den afhængige og således udvikle negative mestringsevner for overhovedet at kunne fungere.

Regelmæssige daglige rutiner afbrydes, og nye rutiner indtager deres plads.

Rusmidler bliver ”det centralt organiserende princip”. Det betyder, at familiens værdier og aktiviteter defineres af misbruget og misbrugeren.

Familiemedlemmer begynder at tilpasse sig den negative påvirkning af afhængighed og skaber nye mestringsevner, der ikke understøtter deres eget fysiske og psykiske helbred.