Om Club24

Club24 er en not-for-profit og medlemsbaseret organisation. Foreningen blev etableret i 2005 som en del af NGO Fontana.

I 2018 blev foreningen udskilt fra NGO Fontana, og Club24 fungerer i dag som en selvstændig forening med eget CVR-nummer.

Club24 har hovedkontor i Aarhus med afdelinger i København, på Frederiksberg, i Hvide Sande, Middelfart, Aabenraa, Thisted, Svendborg og Kolding.

Club24s medlemmer omfatter ”ædru alkoholikere”, pårørende til alkoholikere og andre med interesse for rusmiddelmisbrug og afhængighed samt organisationer og virksomheder.

Vores mission

Vores mission er at forbedre livskvaliteten for rusmiddelmisbrugere, deres familier og for andre sårbare og udsatte grupper.

Hvad vi gør

Vi

 • formidler evidensbaseret viden om rusmiddelmisbrug og -afhængighed og de konsekvenser, det har på den enkelte på familien og på samfundet som helhed
 • arbejder for at øge offentlighedens opmærksomhed og opmærksomheden blandt opinionsledere, beslutningstagere og det politiske system for omfanget, årsagerne til og mulige løsninger på misbrug og afhængighed af rusmidler
 • uddanner og træner relevante aktører i moderne og forskningsbaseret forebyggelses- og behandlingspraksis
 • udvikler og implementerer innovative sociale og sundhedsinitiativer til fordel for udsatte og sårbare grupper
 • træner frivillige, så de kan bruge deres viden og færdigheder til at støtte og hjælpe udsatte og sårbare grupper
 • organiser fælles sociale aktiviteter, hold foredrag osv. for vores medlemmer og andre interesserede.

Blandt de større initiativer kan nævnes

 • Et projekt, der etablerede styrede selvhjælpsgrupper og individuel rådgivning for pårørende til en alkoholiker med det formål at styrke deltageres håndtering af de udfordringer, herunder følelser, tanker, og reaktionsmønstre.
 • Et projekt, der implementerede en systematisk individuel og social indsats for at sikre, at tidligere anbragte unge mellem 16 og 23 år blev socialt inkluderet i samfundet.
 • Et projekt, hvis formål var at skabe en positiv ændring i overvægtige børns livsstil med et varigt vægttab.
 • Et projekt, hvis formål var at reducere antallet af ældre medborgere (65+) med sundhedsskadelige alkoholvaner gennem  formidling af relevant og faktuel viden om ældre og alkohol – problemets karakter, omfang og løsningsmodeller i tilfælde af et misbrug – til 1.475 aktører og fagpersoner, der arbejder med, eller som regelmæssigt er i kontakt med målgruppen med det formål at gøre dem i stand til at opspore, rådgive og støtte ældre med et problematisk alkoholforbrug, så de ændrer deres alkoholvaner.
 • Etablering af selvhjælpsgrupper i Vietnam for alkoholikere i rehabilitering og deres familier

Vores kerneværdier

ANSVARLIGHED: Vi påtager os alle et personligt ansvar for at bruge vore ressourcer så effektivt som muligt og for at skabe målbare resultater. Vi står til ansvar for vore bidragsydere, frivillige, partnere og frem for alt for de dårligt stillede og sårbare mennesker, vi støtter.

AMBITION: Vi stiller store krav til os selv og vore kollegaer, sætter høje mål og forpligter os til konstant at forbedre kvaliteten af det, vi gør.

SAMARBEJDE: Vi respekterer og værdsætter hinanden. Vi er stolte af vores forskelligheder og samarbejder med mange partnere for at styrke vores indsats

KREATIVITET: Vi går langt for at udvikle bæredygtige løsninger, og vi er åbne overfor nye ideer og forandringer.

INTEGRITET: Vi stræber efter at leve op til høje etiske standarder. Vi sætter aldrig vort omdømme på spil, og vi arbejder altid ud fra målgruppens bedste.

TROVÆRDIGHED: Vi fortæller tingene, som de er. Vi udvikler løbende kvaliteten af ​​vores arbejde og dokumenterer og kommunikerer effekten af indsatsen.

ENGAGEMENT: Vi arbejder frivilligt i Club24, fordi vi ved, at vi kan gøre en forskel. Vores arbejde er baseret på ideen om, at selvhjælp er den bedste støtte til bæredygtig udvikling.

Frontslide_3

There are many variations.

Scriptural Texts in Politics.

If you are going to use an.