Hvad er medafhængighed?

Når en person i en familie udvikler et alkohol- eller narkotikamisbrug, er det ikke bare misbrugeren, der lider.

Alle andre familiemedlemmer bliver også involveret, for misbruget påvirker hele den måde, familien kommunikerer på, og den måde familien er sammen på.

Der udvikles som regel nogle uhensigtsmæssige mønstre i familien. Disse mønstre bliver fastlåste og holder hvert enkelt familiemedlem i en rolle, de ikke kan komme ud af.

Det går ud over udviklingen og trivslen i familien og får ofte konsekvenser i form af dysfunktionelle relationer og fysiske, psykiske og sociale symptomer hos den pårørende.

Familien hvirvles ind i et spind af forklaringer og har svært
ved at tale om det, der sker i familien.

Skyld, skam, hemmeligheder og tavshed er nogle af de kendetegn, som rammer familier, hvor misbrug er blevet et problem.

Misbrugsproblemer er fortsat tabubelagt i vort samfund, og således også i familierne.

Det er vanskeligt at forstå afhængighedens natur – at alkohol og/eller stoffer tager magten fra en, så man ikke længere kan styre, hvor meget man drikker eller bruger.


Omverdenen kan være fordømmende og mene, at det er et spørgsmål om at kunne ”tage sig sammen.” Holdningen er, at får man problemer med alkohol eller stoffer, så er det nok ens egen skyld. Det må være fordi, man er for slap, eller fordi man er en svag person. Den dominerende holdning er, at vi ser ned på den, der ikke kan styre sit forbrug.

Men langt de fleste danskere har slet ikke kendskab til eller viden om, hvad det vil sige at være afhængig.

Afhængighed er en neuro-biologisk lidelse med genetiske ”rødder” – en sygdom.

Derfor er det vigtigt at få tabuet brudt både indadtil i familien og udadtil i forhold til arbejdsplads, skole, institution, vennekreds, naboer mv.

Tabuet skal brydes, for med tabuer følger både skyld og skam.

Det er ikke bare den, der misbruger, der rammes af skyld og skam, men også de øvrige familiemedlemmer. De, der står omkring familien – eller familiens egne medlemmer – har ingen chancer for at hjælpe eller støtte misbrugeren, så længe misbrugsproblemet forbliver en hemmelighed. Hvis problemet er hemmeligt, skaber det en følelse af isolation.