Ældre og rusmiddelmisbrug

Afhængighed blandt ældre en kompleks udfordring.

Misbrug og afhængighed af stoffer blandt 65 år og derover er ofte undervurderet og underdiagnostiseret, hvilket kan forhindre dem i at få hjælp, behovet.

Tegn og symptomer på alkoholmisbrug eller medicin misbrugblandt ældrekan let forveksles med forhold forbundet med aldring.

Og selv når venner eller familiemedlemmer genkender tegn på afhængighed, negligerer de ofte behovet for intervention eller behandling.

Barrierer

En væsentlig barriere for at adressere og behandle misbrug eller afhængighed af rusmidlerhos ældre voksne er tilstedeværelsen af ​​ myter om det at blive ældre.

Disse myter bidrager ofte til en fejlagtig diagnose og til benægtelse af afhængighed blandtældre voksne.

 • Drikke er det eneste, der gør far glad
 • Mor er gammel, hvilken forskel gør det?
 • De er for gamle til at ændre sig
 • Kun unge mennesker lider af afhængighed

På trods af disse aldershistoriske myter er rusmiddemisbrugikke et livsstilsvalg, og det diskriminerer ikke.

Det kan påvirke individer på ethvert tidspunkt i deres liv og bør ikke overses baseret på en persons alder, køn, race, kulturel baggrund eller andre faktorer.

En anden barriere mod rådgivning og behandling er benægtelse. Ældre voksne kan være mere tilbøjelige til at skjule deres problemermed rusmidlerfor deres familie og / eller læge, fordi de enten skammer sig, eller fordi de ser det som en privat sag.

Dette forhindrer dem i at søge professionel hjælp.

Benægtelse forekommmer også i familiesystemet. Ægtefæller, børn eller pårørende er måske opmærksomme på etmisbrug, men de skammer sig eller ved simpelthen ikke, hvordan man adresserer problemet.

Fejldiagnose

Undersøgelser viser, at det ofte er udfordrende for læger at diagnosticere rusmiddelmisbrug hos ældre voksne.

Det er almindeligt at forveksle symptomerne på misbrug af rusmidler eller afhængighed med demens, depression eller andre sygdomme, der er almindelige med aldring.

Lignende adfærdsmæssige tegn, der findes, når nogen er under påvirkning, kan også forveksles med symptomerne på en dement sygdom (tab af balance, forvirring, sløret tale).

Blandt den ældre befolkning er der to mønstre af misbrug; tidligt og sent.

Tidlig begyndelse betyder, at der har været et livslangt mønster af problemer med at drikke eller misbruge andre rusmidler, typisk udviklet i tyverne og trediverne, hvilket fortsætter og potentielt kan blive værre med alderen.

Sen begyndelse er personer, der udvikler et misbrugsproblem i fyrreneog halvtredserne.

Ofte kan en stressende livsbegivenhed være den førende faktor til øget brug af alkohol og/eller receptpligtigmedicin.

Der kan også dreje sig om smertefulde medicinske tilstande, depression, demens, isolering, økonomiske vanskeligheder, søvnløshed, tab af en ægtefælle eller barn, tab af venner og dårlige støttesystemer behandling.

Advarselstegn

Nedenfor er en liste over almindelige, advarselstegn, du skal kigge efter, hvis du tror, at en ven eller et familiemedlem kæmper med misbrug

 • Hukommelsestab eller forvirring
 • Tab af koordinering
 • Ændringer i sove- og / eller spisevaner
 • Uforklarlige blå mærker
 • Irritabilitet, depression, uforklarlige kroniske smerter
 • Et ønske om at være alene det meste af tiden
 • Manglende overholdelse af fysisk hygiejne eller husholdningsopgaver
 • Problemer med at koncentrere sig og afslutte sætninger
 • Mangel på interesse for aktiviteter og for at holde kontakten med venner og familie

Disse symptomer afspejler også demens, hvilket kan gøredet vanskeligt at diagnosticere og behandle, men ikke umuligt.

Der er altid håb.