Blandt de større initiativer kan nævnes

  • Et projekt, der etablerede styrede selvhjælpsgrupper og individuel rådgivning for pårørende til en alkoholiker med det formål at styrke deltageres håndtering af de udfordringer, herunder følelser, tanker, og reaktionsmønstre.
  • Et projekt, der implementerede en systematisk individuel og social indsats for at sikre, at tidligere anbragte unge mellem 16 og 23 år blev socialt inkluderet i samfundet.
  • Et projekt, hvis formål var at skabe en positiv ændring i overvægtige børns livsstil med et varigt vægttab.
  • Et projekt, hvis formål var at reducere antallet af ældre medborgere (65+) med sundhedsskadelige alkoholvaner gennem  formidling af relevant og faktuel viden om ældre og alkohol – problemets karakter, omfang og løsningsmodeller i tilfælde af et misbrug – til 1.475 aktører og fagpersoner, der arbejder med, eller som regelmæssigt er i kontakt med målgruppen med det formål at gøre dem i stand til at opspore, rådgive og støtte ældre med et problematisk alkoholforbrug, så de ændrer deres alkoholvaner.
  • Etablering af selvhjælpsgrupper i Vietnam for alkoholikere i rehabilitering og deres familier.

Be The First
To Know