Aldring og afhængighed

Hvis formål var at reducereantallet af ældre medborgere (65+) med  sundhedsskadelige alkoholvaner gennem  formidling af relevant og faktuel viden om ældre og alkohol – problemets karakter, omfang og løsningsmodeller i tilfælde af et misbrug – til 1.475 aktører og fagpersoner, der arbejder med, eller som regelmæssigt er i kontakt med målgruppen med det formål at gøre dem i stand til at opspore, rådgive og støtte ældre med et problematisk alkoholforbrug, så de ændrer deres alkoholvaner.